Om du inte hittar svar på dina frågor kan du alltid kontakta oss:

Starta om modemet (den svarta lådan där det står Too way). Slå av strömmen under 10 sekunder och slå sedan på strömmen igen. Om detta inte fungerar, anslut din PC direkt till modemet för att kontrollera att det inte är något fel med de trådlösa signalerna. För att göra detta, anslut routern till pc:n med en nätkabel. Nu bör modemet starta om. Om det fortfarande inte fungerar, kontrollera vilka lampor på modemet som är tända och ring oss på  telefonnummer så kommer vi att hjälpa dig att lösa problemet. Kom ihåg att du måste vara hemma för att vi ska kunna hjälpa dig.

 

Eftersom signalerna skickas till satelliten och sedan tillbaks till marken, kan svarstiden vara längre än vid användning av traditionell anslutning (ADSL, radio, etc.). Vanligtvis brukar svarstiden ligga mellan 600 -700 millisekunder, men i vissa fall kan den vara något högre beroende på signalstyrkan.

Med satellitbredband kan du inte kontrollera din hastighet på samma sätt som med traditionell ADSL.  Du måste använda ett hastighetstest för att uppnå ett korrekt resultat.

För att kontrollera din hastighet, ange följande adress i din webbläsare: speedprobe.skylogicnet.com

Ja. Signalstyrkan kan påverkas av vädret, så det är viktigt att parabolantennen är korrekt riktad för att uppnå bästa möjliga signal.  På så sätt blir signalförlusten minimal vid dåliga väderförhållanden.

Ja. Bandbredden är mer än tillräcklig för att titta på TV online och hastigheten som ingår med de flesta avgiftsalternativ är tillräcklig för att se filmer i HD.

Uppmärksamma att de flesta TV-abonnemang kräver en stor mängd data. Detta kan leda till att månadsgränsen nås, vilket i sin tur reducerar din hastighet till nästa period.

VPN brukar fungerar men man bör tänka på att långa svarstider reducerar prestandan. Remote Desktop eller Citrix kan begränsas och därför rekommenderas det inte.

För privata abonnemang, blockeras internettrafiken som genereras utanför användarens nätverk av leverantörens centrala brandvägg. Detta förhindrar också användningen av några serverbaserade tjänster.  För att dessa ska fungera korrekt måste de initieras i kundens egna nätverk.

Det finns hastighetsnivåer. En maximal hastighet som beställts för månadsförbrukning och en begränsad hastighet om denna månadsgräns överskrids.  Denna begränsade hastighet är tillräckligt för att använda de flesta webbtjänster, e-post, musik och videon med standardkvalitet.

Datagränsen återställs varje månad och sammanfaller med den dag i månaden som du registrerade dig.

Ja, det går. Men du måste ansöka om uppskov innan förfallodagen löpt ut genom att skicka formuläret som finns på www.viabredband.se 

Ja, du kan välja mellan månatlig, kvartalsvis och årlig fakturering. Du kan också välja att få faktura skickad via e-post eller via ordinarie post.

Om du vill ändra måste du informera oss om det innan fakturan utfärdas.  Kontakta oss så hjälper vi dig!